Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas Cipos d.o.o. iz Sarajeva je jedna od prvih registrovanih agencija za privatnu zaštitu u poslijeratnom periodu.
Securitas Cipos postaje članica Grupa 2006. godine.  AWG je bila pravo mjesto na kome je Securitas Cipos mogao očuvati svoju profesionalnost i vrhunsku uslugu. Securitas Cipos i dalje pruža usluge za koje je i registrovan: