HISTORIJAT

    Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas Cipos d.o.o. iz Sarajeva je jedna od prvih registrovanih agencija za privatnu zaštitu u poslijeratnom periodu.
    Agencija je registrovana već 08.07.1996 pod nazivom „CIPOS 007“ i to za pružanje sljedećih usluga:
  1. pružanja usluga fizičke zaštite objekata

  2. prevoza dragocjenosti

  3. tjelohranitelja

  4. privatnih detektiva

  5. sprovođenja istraga (provjera boniteta komintenata, pokušaja falsifikovanja znaka, robe i industrijske špijunaže i sl.)

  6. nadzora, kontrole i ugradnje mehaničkih i elektronskih sredstava zaštite.

Promjenom zakona 2002. godine, agencija je prilagodila svoj rad i interne regulative nvom zakonu. Securitas Cipso je jedna od privih agencija koja je dobila certifikat Federalnog MUP-a i  MUP-a Kantona Sarajevo za obavljanje navedenih djelatnosti.
Securitas Cipos postaje članica Grupe 2006. godine. Tada se rukovodni tim djelimično mijenja, a trenutnpo je sastavljen od managera sa višegodišnjim iskustvom na policijskim i bezbjedonosnim poslovima.