Kako bi ste imali kompletnu zaštitu vaših objekata ili lica na postojeće sisteme tehničke zaštite koje su vam projektovali naši inžinjeri, ugradili naši tehničari ili ste ih nabavili od drugih kompanija, mi vam omogućavamo i 24 satno praćenje sa intervencijom putem našeg dojavnog centra i mobilne intervencije.

DOC

Dojavni operativni centar ili skraćeno DOC je jedinstven centar te vrste u regionu, osposobljen da istovremeno prihvati 30 alarmnih signala te ih ravnomjerno rasporedi na obradu, a sve u svrhu pravovremene i brze reakcije.

Obzirom da se radi o segmentu koncepta zaštite DOC svojom aktivnošću doprinosi kvalitetnijem i funkcionalnijem radu kako radnika fizičke zaštite tako i samih alarmnih sistema čija evidencija dogadjaja unutar visoko sofisticiranog software-a biva podvrgnut opsežnim analizama a sve u svrhu najvišeg mogućeg stepena zaštite.

Zadatak DOC-a je praćenje svih sistema tehničke zaštite koji su priključeni na naš centar, zatim svih vozila i transporta vrijednosti koje obezbijeđuju naše agencije, rukovođenje interventnim ekipama, praćenje rada timova fizičke i tehničke zaštite, neometana komunikacija sa javnim službama kao što su policija, hitna pomoć vatrogasci i slično.

Pored prijema i obrade signala, što je jedina obaveza ostalih dojavnih centara u BiH, DOC AWG grupacije u 2009. godini nastoji da se približi svojim postojećim i novim klijentima te omogućuje registraciju ON LINE pristupa posebno izrađenoj bazi podataka, putem koje korisnik može u realnom vremenu vidjeti arhiv od 250 događaja sa njegovog objekta te printati izvještaje za vremenski period po izboru.

DOC koristi posebno izrađen Software koji ima funkciju prepoznavanja i arhiviranja svih ulaznih podataka, tako da smo u prilici dati vam dnevne, sedmične, mjesečne itd izvještaje o svim događanjima u prostorima koje mi štitimo. Isti sistem će nas na vrijeme upozoriti i na rokove za servisiranje opreme koje smo vam ugradili.

Uz priključak i monitoring vaših alarmnih sistema DOC Vam nudi i komunikacijsku alternativu odnosno zaštitu telefonske linije putem koje se inače obavlja sva komunikacija alarmnih sistema sa DOC-om.

Putem istog u mogućnosti smo ponuditi i video verifikaciju alarmne situacije na objektima naših klijenata te pravovremeno SMS informisanje o svim situacijama koje se dešavaju na objektu kao što su: nestanak struje, razne greške i alarmne situacije ali i redovni događaji u koje spadaju otvaranja i zatvaranja poslovnih objekata. Putem ovih SMS obavještenja naši klijenti u mogućnosti su da prate poštivanje radnog vremena u njihovim objektima od strane njihovih uposlenika.

Usluge DOC-a mogu vam pružiti slijedeće agencije iz naše grupacije: Gama Sigurnost, Alarm West, B.I.G.A, AWG Banja Luka i Gavran.