INTERVENCIJA

Kada bilo koja naša agencija instalira alarmni sistem na vaš objekat, u slučaju aktiviranja alarma, naš dojavni centar prima tu informaciju i istog trenutka obavještava mobilni interventni tim na terenu.

Ovisno o elemntima Ugovora, obavezujemo se da će naši posebno educirani i naoružani zaštitari iz mobilnog interventnog tima stići na mjesto aktiviranja alarma u najkraćem vremenskom roku (cca 2-5 min), a najduže u zakonski predviđenom vremenu od 15 min.

Uloga zaštitara iz mobilnog interventnog tima je da spriječe izvršenje kaznenog djela, prikupe potrebne informacije o izvršiocima kaznenog djela u bijegu (opis lica i vozila, pravac kretanja pri bijegu i sl.) te osiguraju lice mjesta do dolaska policije.

U BiH je preko 3500 hiljade objekata priključeno na dojavno operativni centar i time im je obezbijeđena mogućnost usluge mobilne intervencije. Samo na području Kantona Sarajevo djeluje 6, dok na području BiH djeluje ukupno 40 mobilnih interventnih timova AWG-a. Njihova 24-satna dostupnost garantira potpunu sigurnost povjerene imovine.

Usluge mobilne intervencije mogu vam pružiti slijedeće agencije iz naše grupacije: Gama Sigurnost, Alarm West, B.I.G.A, AWG Banja Luka i Gavran.