MANIFESTACIJE

Nezaobilazan faktor u sigurnosti bilo koje manifestacije je prisustvo zaštitara. Bez obzira na besprijekornu organizaciju veće ili manje manifestacije, fizičko prisustvo uniformisanog i ovlaštenog lica ulijeva osjećaj sigurnosti.

Imamo neuporedivo najveće iskustvo na teritoriji BiH kada je u pitanju obezbijeđenje velikih manifestacija, te svečanih i drugih manifestacija. Naše agencije u toku godine omoguće neometano i sigurno igranje više od 50 sportskih susreta na teritoriji cijele BiH.

Svaki veliki koncert do sada je obezbijedila neka od naših agencija, od 2002. godine naša članica Gama Sigurnost obezbijeđuje Sarajevo film festival. U referencama i foto/video galeriji moežete vidjeti više o našem angažmanu u ovom segmentu obezbijeđenja.

Zato ne tražite nikoga drugog kada je velika manifestacije u pitanju!

Usluge obezbijeđenja manifestacija mogu vam pružiti slijedeće agencije iz naše grupacije: Gama Sigurnost, Alarm West, B.I.G.A, Eagle, AWG Banja Luka i Gavran.