Prezime:


Ime:


Ime oca:


Ime majke:


Godina i mjesto rođenjaMatični brojAdresa stanovanja
/sadašnje mjesto boravka/Državljanstvo


Zanimanje i stručna sprema


Dodatna edukacijaCertifikat za fizičku ili tehničku zaštitu
Dosadašnje zaposlenje
/ime firme i god. staža/


Istorija bolesti
/navesti eventualna oboljenja/VisinaTežina


Demobilisani borac
Telefon:


Mobitel:E-mail:


Bračni status:


/navesti broj djece/

Aktivni sportista
Ne

/navedi sport/

Vozačka dozvola
Ne
Poznavanje rada na računaru
Da
Poznavanje stranog jezika
Da

/navesti strani jezik/

Služenje vojne obaveze
Da
Ranija obuka u streljaštvu
Da
Posjedovanje dozvole
za nošenje oružja
Da
Dobitnik priznanja ili nagrada
Da

/navesti kojih/

Krivična evidencija
Da

/ako postoji, navesti član/

Vodi li se sada kriv. postupak
Da

/po kom kriv.članu/

Ovisnost o cigaretama,
alkoholu ili drogi
Da
RVI /član porodice poginulog borca/
Da