PRAĆENJE LICA

Za vaše potrebe spremni smo organizirati projekat praćenja jednog ili više lica. Jednostavnije rečeno, uposleni certifikovani zaštitari u agencijama su obučeni za izvršavanje detektivskih zadataka. Svaka, pa i najmanja, aktivnost naših uposlenika na ovakvom zadatku će biti usaglašena sa naručiocem posla i u skladu sa svim važećim zakonskim propisima.

 
Usluge praćenja lica može vam pružiti agencija AWG Banja Luka.