TEHNIČKA ZAŠTITA

Ako želite smanjiti rizik od krađa i podignuti nivo sigurnosti u vašim objektima, prije svega je potrebno da imate ugrađenu tehničku zaštitu.

Specijalizirani smo za djelatnost ugradnje tehničke zaštite na području cijele države Bosne i Hercegovine.

Ugradnjom sistema tehničke zaštite:

 • video nadzora
 • protuprovale
 • vatrodojave
 • kontrole pristupa

renomiranih proizvođača povećava se efikasnost zaštite objekata, a time i sigurnost naših klijenata.

Sve centralne jedinice sistema tehničke zaštite komuniciraju sa našim nadzornim centrom putem: tel. Linije, GSM komunikatora, GPRS-a ili LAN-a, tako da u slučaju bilo kakvog problema na sistemu tehničke zaštite (prekid telefonske linije, provala, sabotaža, kvar i sl.) naš Dojavno Operativni Centar SIGURNO PRIMA informaciju i djeluje shodno ugovoru ili posebnom zahtjevu klijenta.

Naša mreža poslovnica u grupaciji AWG lociranih u:

 • Sarajevo
 • Mostar
 • Zenica
 • Travnik
 • Tuzla
 • Bihać
 • Banja Luka

sa svojim mobilnim timovima tehničara koji su vam na raspolaganju 24 sata, organizovana je tako obezbjeđuje brzu i kvalitetnu uslugu bilo kojem klijentu bilo gdje na teritoriji Bosne i Hercegovine. Garantujemo servisiranje i održavanje svih sistema koje je su ugradili naši tehničari.

Odjeli tehničke zaštite u grupaciji AWG organizovan je tako da možemo u samo nekoliko sati od vašeg poziva, doći na objekat, izvršiti procjenu ugroženosti, definisati projektni zadatak, izraditi sigurnosni elaborat, instalirati potrebnu opremu te objekat priključiti na operativni centar. Već sutradan će se na vašem stolu naći kompletan projektni elaborat sa svim potrebnim elementima.

Bavimo se i izradom i projektiranjem kompletnih rješenja sistema tehničke zaštite, integrisanih sistemima SMS (System Managemen Solution), nabavom i ugradnjom projektovane opreme renomiranih proizvođača jednom riječju ključ u ruke.

Svi sistemi koje projektiramo i ugrađujemo povezuju se sa našim Dojavno Operativnim Centrom što Vam osigurava tehničku podršku i pravovremenu servisnu intervenciju.

Usluge tehničke zaštite vam mogu pružiti slijedeće agencije iz naše grupacije Gama Sigurnost, Alarm West, B.I.G.A, AWG Banja Luka i Gavran.